Vi har färdigställt ett stigarbyte i Bromma
 

Ny elcentral och mätartavla i lägenhet

Ny elcentral och mätartavla i lägenhet

 

Befintlig installation saknade jordfelsbrytare trots golvvärme och uttag i badrum, fasskena saknades, istället byglad med 2 FK 1,5 mm2. 2 grupper låg på samma neutralledare och i en lägenhet fanns det 3 grupper på 1 neutralledare i totalt 3 kablar (totalt 9 st), teoretiskt kunde det då gå 30 A i neutralledaren (STOR BRANDRISK)

Befintlig installation saknade jordfelsbrytare trots golvvärme och uttag i badrum, fasskena saknades, istället byglad med 2 FK 1,5 mm2.
2 grupper låg på samma neutralledare och i en lägenhet fanns det 3 grupper på 1 neutralledare i totalt 3 kablar (totalt 9 st), teoretiskt kunde det då gå 30 A i neutralledaren (STOR BRANDRISK)