Induktor Karlbergs El ägs och drivs av Johan Gröndahl. Företaget har verkat i Stockholm de senaste 20 åren, både som Induktor Karlbergs El och tidigare som enbart Karlbergs El. 
Vi arbetar med EIO-Q ledningssystem som är branschens verktyg för kvalitet, arbetsmiljö och miljöstyrning.

Vi har ett brett kunnande och kan åta oss de flesta uppdrag inom el, tele och data, t ex omdragning av lgh, stambyten, trapphusbel, belysningsanpassningar, takvärmeanläggningar, villainstallationer, datanät, fibernät, elservice, felsökning samt elbesiktningar.